Satu daripada tiga rakyat Malaysia amat bimbang tentang perbelanjaan di usia tua,dengan hanya 40% daripada penduduk Malaysia yang dalam keadaan bersedia untuk persaraan,menurut Timbalan Gabenor Bank Negara Malaysia Abdul Rasheed Abdul Gahffour,namun walau bagaimana bimbang pun, Abdul Rasheed berkata, rakyat Malaysia masih menerima pakai strategi pasif untuk perancangan persaraan mereka dan bergantung penuh pada kerajaan terutamanya atau badan-badan berkanun seperti Kumpulan Wang Simpanan Pekerja untuk membiayai keperluan kewangan mereka,seperti apa yang kita maklum sebelum ini, ramai pencarum KWSP mempunyai dana yang sangat sedikit dan tidak mencukupi untuk persaraan.makanya ia membawa kita kepada persoalan lain,iaitu mengenai perancangan mereka dimana belum ada tindakan konkrit,”katanya ketika berucap pada majlis pelancaran pendidikan kewangan dan modul perancangan persaraan oleh KWSP dan Agensi Kaunseling Kredit dan Pengurusan hutang (AKPK) Jumaat lepas.

Berdasarkan kajian bank pusat pada 2015, Abdul Rasheed berkata, majoriti rakyat Malaysia tidak mempunyai pengetahuan mencukupi mengenai perkara-perkara kewangan untuk membolehkan mereka membuat keputusan kewangan berdasarkan maklumat, terutamanya di kalangan kumpulan terdedah.beliau berkata majoriti besar rakyat Malaysia memaparkan kecenderungan singkat dan cenderung untuk keselesaan sementara untuk kepuasan segera dengan mengorbankan perancangan kewangan jangka panjang.

Abdul Rasheed berkata kaji selidik itu juga mendapati bahawa lebih daripada 75% rakyat Malaysia mendapati sukar untuk turut menaikkan RM1,000 untuk memenuhi keperluan kecemasan dan menyatakan bahawa hanya satu perempat daripada rakyat Malaysia mempunyai pelaburan.Beliau menyatakan bahawa mereka akan menghadapi tekanan kewangan sekiranya berlaku kehilangan sumber pendapatan.ini boleh terjadi akibat dari kekurangan perancangan kewangan sewaktu usia  muda.Secara amnya penduduk muda berusia antara 20 dan 35 tahun melihat perancangan kewangan jangka panjang sebagai terpakai pada masa sahaja 10 hingga 20 tahun, katanya.

Oleh itu Abdul Rasheed berkata, pendidikan kewangan sepatutnya diperkenalkan dari usia muda supaya mereka akan lebih bersedia untuk mengurus kewangan yang lebih baik ketika mereka meningkat dewasa,tambah beliau lagi, perhatian yang lebih perlu diberikan kepada perancangan kewangan dan persaraan jangka panjang dalam usia muda atau apabila mereka memasuki alam pekerjaan.Oleh sebab kebanyakan kita di sini mewakili majikan di seluruh Malaysia, maka saya ingin menggesa bahawa pelajaran dan perancangan mengenai aspek kewangan perlu ada dalam modul latihan kita, termasuk pembangunan modul persaraan oleh AKPK dan KWSP.Modul persaraan dipanggil “Pesaraan,permulaan kehidupan baru” bertindak sebagai garis panduan dan rujukan terutamanya bagi AKPK dan penceramah KWSP menjalankan ceramah umum yang berkaitan dengan isu-isu mengenai pengurusan kewangan peribadi dan perancangan persaraan.